Annapurna Region Nepal

Camp Base des Annapurna
Camp Base des Annapurna

Hiking & trekking

12 Days

$1,050

Trek de Mardi Himal
Trek de Mardi Himal

Hiking & trekking

13 Days

$900

Grand Tour des Annapurna
Grand Tour des Annapurna

Hiking & trekking

15 Days

$1,200

Poonhill Trek
Poonhill Trek

Hiking & trekking

11 Days

$850

Khopra Trek
Khopra Trek

Hiking & trekking

15 Days

$1,200